Undersökningsborrning

Vi utför olika former av undersökningsborrningar

Om ni behöver veta på vilken nivå ni har ert grundvatten eller hur geologin ser ut i marken, så utför vi undersökningsborrningar.

Vi utför olika former av undersökningsborrningar. Bland annat tar vi jordprover och borrar ner  tvåtumsrör samt sätter PEH-rör.

Vid frågor kontakta Sanny. Tel. 0762102597