Normbrunn 16

Normbrunn 16 är en vägledning för oss brunnsborrare

Normbrunn 16 är en vägledning för oss brunnsborrare hur man säkerställer kvalitén på brunnar.

Detta innebär bland annat;

  • Minst 6 meter foderrör, varav minst 2 meter i berget.
  • Avstånd mellan två vattenbrunnar ska vara 30 meter.
  • Avstånd mellan vattenbrunn och energibrunn ska vara 30 meter.
  • Avstånd mellan energibrunn och energibrunn ska vara 20 meter.
  • Tätning mellan berg och foderrör.
  • Placering av brunnar.
  • Registrering av brunnar.

Klicka här för att läsa mer om Normbrunn 16.

Du kan naturligtvis få rotavdrag för kostnaden på våra arbeten. Vi hjälper dig gärna.